Våra Regler

Skogsröjet genomför visitering av besökare och medhavda väskor innan tillträde till festivalområdet.
Om man inte låter sig visiteras så erhåller sig Skogsröjet rätten att neka besökaren tillträde till festivalen. Visitationen genomförs av säkerhetsskäl, för att undvika att föremål som inte hör hemma på festivalen förs in.

ALL form av dryck måste lämnas utanför festivalområdesentrén. Det är endast tillåtet att medföra tomma plastflaskor för vattenpåfyllning.

Sprayburkar, spritpennor eller dylikt är inget man behöver på Skogsröjet.

Droger, vapen, glasflaskor och saker som bryter mot svenska lag är ej tillåtet.

Paraplyn får inte tas in på området då dessa skymmer sikten.

Det är heller inte tillåtet att ta med djur in på området.

Vi ersätter inga borttappade festivalpass!

Bryter man mot reglerna kan det leda till att man får lämna området, och i värsta fall polisanmäls. Detta gäller även såna saker som plankning och allmänt dåligt beteende mot sina medmänniskor.

Inga större konstigheter eftersom vi alla är här för att ha kul.

Skräp:
Det kommer att finnas ett antal containers och soptunnor på festivalområdet och vägarna till festivalen. De som vill får även sopsäckar att slänga sitt skräp i. Fråga närmaste festivalvärd. Vi ber er att i största möjliga mån kasta skräp i våra container och soptunnor, det underlättar för städpatrullen.