Uppdaterat Sigeringsschema

Publicerat den .

Uppdaterat signeringsschema Fredag 4/8.

15:00-15:45 NARNIA

16:00-16:45 LAST IN LINE

17:00-17:45 LIV SIN

18:00-18:45 THUNDER

19:00-19:45 CORRODED

20:00-20:30 D-A-D