Press

Ackrediteringar – Skogsröjet 31/7 - 1/8 2020

Välkomna att inkomma med ackrediteringar till årets Skogsröjsfestival. Sista ansökningsdag är 30 juni. Ansökan kommer att besvaras senast 15 juli. Ackrediteringar inskickade senare än utsatt datum behandlas. När det gäller press har Skogsröjet olika pressackrediteringar.

FA: Fotograf med access till festivalområde och fotografdike framför scenerna samt VIP område Ej tillträde backstage.
SA: Skribent med access till festivalområde samt VIP område med presstält. Ej tillträde backstage.

Ange på ansökan nedan vilket uppdrag ni har under festivalen. Publicering före, under och efter festivalen? Typ av reportage, ungefärligt publiceringsdatum. Ange också vem eller vilka ni
representerar. Det är viktigt att uppgifterna nedan är korrekt ifyllda för att vi ska kunna besvara
Er ansökan på bästa sätt. Om du besöker Skogsröjsfestivalen både som fotograf och skribent ska du söka ackrediteringen som fotograf. Förklara kort ditt uppdrag så tydligt som möjligt. Du kommer sedan få besked om du erhållit ackreditering, och i så fall vilken typ av ackreditering senast 25 juni. De som ansöker om ackreditering i god tid kommer att få svar tidigare. Beviljad ackreditering som ej utnyttjats kan komma att påverka kommande ackrediteringsansökningar.
Vi förbehåller oss rätten att få publicerat material skickat till oss efter festivalen.

Uppdragsgivare:
(Namn kontaktuppgifter)

Ditt namn:

E-post:

Mobilnummer:

Ackreditering sökes som fotograf/skribent:

Uppdrag:

Ackrediteringar skickas till Skogsröjets informations mail.
press@skogsrojet.se
Välkomna med er ansökan. Beviljade ackrediteringar meddelas via mail.