Gamma Ray

GammaRay har turnerat i samtliga av jordens världsdelar och levererat riff efter riff, alltid lika outtröttligt. Grundaren Kai Hansen har sedermera kallats för ”the godfather of power metal” och är en självklar ledare för GammaRay som rönt stora framgångar världen över som en av Tysklands tyngsta metal-akter.